Řešíte u dětí pomalé a nejisté čtení, potíže s porozuměním čteného textu, obtíže při přepisu z tabule nebo rychlou únavu při práci s textem?

Až pětina světové populace se potýká s tzv. vizuální stresem, který se projevuje percepčním zkreslením, problémy se čtením, bolestmi hlavy nebo fyzickým nepohodlím. Pro tisíce českých školáků může být čtení únavné nebo nepříjemné a nevědomky zažívají vizuální stres. Aby dosáhly dobrých výsledků, musí často vyvinout daleko vyšší úsilí než jejich vrstevníci.

Rodiče, ale i učitelé si často stěžují, že děti špatně čtou, nejsou schopny porozumět čtenému textu či jej vlastními slovy interpretovat. Mnohé děti čtení nebaví, některým činí problémy, jiné se mu dokonce vyhýbají. Problémy spojené se čtením či vnímáním vizuálních informací ovšem nemusí souviset s inteligencí. Odborníci, kteří se problémy s vnímáním a čtením zabývají, přišli se zjištěním, že je může způsobovat tzv. vizuální stres. Označují tak sníženou schopnost mozku kvalitně zpracovat vizuální informaci. Při čtení textu na bílém pozadí tak dochází ke zkreslení písma a odhaduje se, že tímto jevem je postiženo přibližně 40 % špatných čtenářů a až 20 % běžné populace. Ve školní praxi má kvalita zpracování vizuální informace nezanedbatelný vliv na to, jak žáci vnímají písmena i celá slova a jak je dokážou přečíst.

Potíže se zpracováním vizuálních vjemů mohou být též příčinou nevysvětlitelných fyzických symptomů, jakými jsou bolesti hlavy, únava očí, vyčerpání nebo zvýšený motorický neklid dítěte při práci s textem. Diagnostika vizuálního stresu v současnosti není součástí standardních pedagogických nebo zdravotních testů, ale je možné jej jednoduše odhalit, pokud víte, na co se máte zaměřit.

Vizuální stres se nejčastěji projevuje ve školním prostředí, kde žáci pravidelně pracují s tištěným textem. Příčin problémů čtení může být více a symptomy se mohou často překrývat. U vizuálního stresu je však, na rozdíl třeba od dyslexie nebo očních onemocnění, velice efektivní a rychlá možnost pomoci za použití vhodného barevného filtru.

Jak u svého dítěte zjistíte, že trpí vizuálním stresem? 

Symptomy vizuálního stresu bývají různé. Mohou jimi být bolesti hlavy a migrény (zvláště při práci s počítačem), únava očí, slova nebo písmena jako by poskakovala nebo se posouvala po stránce a rozmazávala se. Lidé, kteří trpí vizuálním stresem, vidí stránku odlišně vlivem zkreslení vnímání v důsledku bílého pozadí. Mohou však také hůře vidět za šera a mít zhoršenou prostorovou orientaci. Při čtení se rychle unaví, obtížně přepisují text z tabule, přeskakují slova nebo řádky, pohybují hlavou nebo tělem nebo střídavě přibližují a oddalují čtený text, čtou pomalu a nejistě, hůře rozumí přečtenému textu, ukazují si prstem při čtení, zívají nebo si často mnou očí.

Vizuální stres může způsobovat typická zkreslení tištěného textu - písmena na stránce skáčou nebo se jinak hýbou (někdy se zdá, že se úplně vytrácí ze stránky), v textu se objevují vířivé efekty, celé řádky textu se mohou pohybovat, na stránce se objevují tmavé skvrny, písmena se mohou zdvojit, obrátit, utlumit nebo rozmazat, obraz písmen a slov je nestabilní vůči bílému pozadí.

Vizuální stres postihuje jak dospělé, tak děti. U každého jedince se může projevovat jinak. Významně negativně může ovlivňovat proces učení, studijní a pracovní výkon, chování, pozornost, schopnost v klidu sedět nebo koncentraci. Tyto příznaky postihují až 20 % dětí školního věku a vysoké procento žáků s dyslexií.

Z výzkumů vyplývá, že pokud jedinec trpící vizuálním stresem použije při čtení a psaní správný barevný filtr, může symptomy vizuálního stresu zmírnit nebo zcela potlačit. Pro terapii se nejčastěji používají barvy v podobě speciálních barevných fólií přikládaných na čtený text, brýle nebo kontaktní čočky s barevným filtrem. Při použití správného barevného filtru mohou lidé dosáhnout zvýšení rychlosti, plynulosti, přesnosti a porozumění textu při čtení, pohodlnějšího sledování textu na stránce, menší námahy a únavy při čtení. 

Správná terapie vede k prodloužení doby, po kterou jsou lidé s vizuálním stresem schopni číst. Obvykle se používají barevné čtecí fólie formátu A4 nebo barevná ukazovátka formátu DL v 10 různých barvách, které jsou pečlivě vybrány tak, aby pokryly celé barevné spektrum v různých kombinacích. Právě pečlivý výběr přesné barvy je velice důležitý. Samozřejmě, ale také záleží na kvalitě použitého materiálu, které ovlivňuje lom světla.

Ke zjištění nejvhodnější barvy je vhodné absolvovat speciální test, který prokáže, která barva nebo kombinace barev nejlépe odstraní příznaky vizuálního stresu. V neposlední řadě je pak doporučováno provedení standardního vyšetření zraku, které vyloučí oční vadu.

Obsah kurzu

Více než 10 hodin výkladu, návodů a doporučení

  1. Jak pracovat s prostředím OKEDU

  2. Seznámení s kurzem

   NÁHLED ZDARMA
  3. Materiály ke stažení

  4. Článek o Vizuálním stresu

   NÁHLED ZDARMA
  1. Historie výzkumu od objevení a popsání vizuálního stresu

  2. Záznamový arch

  3. Definice a příčiny vzniku vizuálního stresu

  4. Souvislost vizuálního stresu a optických klamů

  5. Vliv vizuálního stresu na lidské tělo

  6. Podpůrná opatření

  7. Video výklad

  8. Ověření znalostí

  1. Detailní seznámení s jednotlivými symptomy vizuálního stresu

  2. Rozpoznávání symptomů u jedinců v třídním kolektivu

  3. Vazba mezi vizuálním stresem, dyslexií, ADD, ADHD

  4. Příklady vnímání jedinců trpících vizuálním stresem

  5. Video výklad

  1. Barevné spektrum a intuitivní testovací sada

  2. Video výklad

  3. Barevné fólie a filtry

  4. Video výklad

  5. Orientační test a práce s fóliemi ve třídě

  6. Testovací sada

  7. Příprava na testování

  8. Detailní metodika testování vhodné barvy pro čtení s barevnou fólií

  9. Postup testování

  10. CVS syndrom a test barevného filtru na monitor

  1. Praktické rady a doplňující informace pro účastníky kurzu

  2. Komunikace zjištěných poznatků na zákonné zástupce testovaných nezletilých

  3. Doporučení pro periodicitu testování

  4. Vhodné prostředí

  5. Příprava materiálů pro žáky s vizuálním stresem

  6. Video výklad

  7. Ověření znalostí

  1. Závěrečný test - podmínkou složení je získání 80% úspěšnosti.

O kurzu

 • 1 590,00 Kč
 • 35 lekce
 • 1 hodina videoobsahu
 • 9 hodin komentovaných prezentací
 • Kvízy pro ověření znalostí

Výhody tohoto kurzu

 • Studovat můžete kdekoliv

  Studovat můžete kdekoliv, doma, v práci, cestou do práce nebo na dovolenou.

 • Garance vrácení peněz

  V případě nespokojenosti vám vrátíme peníze do 10 dnů po nákupu.

 • Začít můžete ihned

  Nečekáte na termín zahájení prezenčního kurzu nebo webináře. Ihned po úhradě kurzovného vám zpřístupníme celý studijní obsah.

Lektor

Ing. Libor Štěpán

Od roku 2017 se věnuje problematice vizuálního stresu a Irlen syndromu. Společně s manželkou Janou přeložili diagnostický manuál vizuálního stresu britské společnosti Crossbow Education. V roce 2019 absolvoval tréning Irlen Screener u Irlen Institutu ve Velké Británii. Pravidelně se účastní konferencí a vzdělávacích akcí Dny dyslexie, Dyskorunka a dalších.

Co je to vizuální stres?

Co je součástí kurzu?

 • Vice než 10 hodin výuky

  Výuka kombinuje komentované prezentace, video výklad, kvízy a cvičení

 • Materiály ke stažení

  Materiály pro diagnostiku vizuálního stresu ke stažení ve formátu PDF

 • Certifikát

  Každý účastník obdrží po složení závěrečného testu certifikát o absolvování kurzu

 • Konzultace s lektorem

  V rámci výkladu je možné pokládat dotazy k probíranému tématu

 • Doba studia

  Studijní materiály jsou dostupné 180 dnů po zapsání do kurzu

Testovací sada vizuálního stresu (volitelně)

Základní pomůcka pro diagnostiku symptomů a výběr vhodné barevné fólie pro čtení.

Tento manuál britské společnosti Crossbow Education vás provede zjištěním příznaků vizuálního stresu, vytestováním vhodné barevné fólie/í pro čtení a změřením rychlosti čtení s barevnou fólií a bez ní za pomoci Wilkinsova testu rychlosti čtení. Publikace je přeložena z anglického originálu a přizpůsobena lokálním podmínkám. Je vhodná pro používání speciálními pedagogy ve školách, psychology, optometristy a ortoptiky. Obsahuje detailní postup zjištění příznaků vizuálního stresu, 20 ks barevných fólií formátu A5 pro testování, Wilkinsův test rychlosti čtení, záznamový arch, test vizuálního stresu pro skupinu, vzorový dopis pro rodiče, informační brožuru.

Varianty kurzu

Kurz můžete zakoupit samostatně nebo včetně testovací sady vizuálního stresu, kterou vám zašleme domů na adresu. Adresu prosím zadejte v rámci přihlášení nebo nám napište na e-mail [email protected].

Úhrada kurzu fakturou

Zaplatit můžete také převodním příkazem na základě vystavené faktury

V tomto případě vyplňte níže uvedený formulář. Faktury obvykle vystavujeme do 48 hodin. Po připsaní úhrady na náš účet budou do 48 hodin odeslány přístupové údaje na e-mail přihlášeným studentům nebo v případě webinářů 48 hodin před jeho zahájením. 

Pokud se vám na mobilním zařízení nezobrazuje formulář správně, vyzkoušejte tento odkaz.