Trápí vás nebo vaše dítě potíže se čtením nebo psaním, nepozorností či špatným porozuměním mluvenému slovu? Působí vám výše uvedené skutečnosti problémy ve škole, v zaměstnání či v běžném životě? Není třeba házet flintu do žita. BENAUDIRA centrum nyní široké veřejnosti nabízí účinnou metodu tzv. poslechového tréninku, který pomáhá vyvážit centrální sluchové zpracování a pozitivně ovlivňuje další problémy, například dyslexii, poruchy pozornosti a soustředění, poruchy řeči a jiné. BENAUDIRA centrum provádí diagnostiku i poslechový trénink na svých dvou pracovištích v Praze a v Dolním Bousově v okrese Mladá Boleslav.

Metoda poslechového tréninku

Celý řetězec slyšení - od zvuku přicházejícího do vnějšího ucha a postupujícího přes ušní bubínek, střední a vnitřní ucho až po jeho zpracování v příslušném mozkovém centru - musí perfektně fungovat, aby zvuky řeči mohly být optimálně rozpoznané a rozlišené. I když uši fungují normálně, centrální sluchové zpracování může být poškozené. Důsledkem pak může být, že dotyčná osoba slyší některé frekvence zvuků buď příliš, nebo naopak nedostatečně citlivě, zvuky jsou zpracovávány nevyváženě, se zpožděním nebo v nesprávném pořadí. Poslechový trénink pomáhá zlepšovat centrální sluchové zpracování prostřednictvím souboru instrumentální hudby, hlasu, řeči a zvuků, který je vytvořen individuálně pro potřeby a problémy každého jedince. BENAUDIRA centrum pomocí různých diagnostických testů dokáže vyhodnotit schopnost slyšet a na základě získaných výsledků vyprodukuje tréninkový soubor na CD pro potřeby každého uživatele. Tréninkový soubor se poslouchá v domácím prostředí po dobu 6-12 týdnů, poté se uskuteční další testování s terapeutem. Trénink se skládá z 3-5 takových cyklů.

Čtení a psaní

Problémy se čtením či hláskováním bývají označovány jako poruchy čtení a psaní, respektive jako dyslexie. Jejich možnými příčinami mohou být právě nevyvážené sluchové zpracování a vnímání. Když člověk řeč neslyší optimálně, může to vést až k problémům se čtením a psaním. Řečové centrum v mozku je ve stejné míře zodpovědné za naslouchání, čtení, psaní i mluvenou řeč. Poruchy sluchového vnímání a zpracovávání mohou způsobovat například to, že podobně znějící hlásky nedokáže dotyčná osoba rozlišit. BENAUDIRA sluchový trénink pomáhá regulovat centrální sluchové zpracovávání a trénuje u klienta takové zvuky řeči, které mu působí těžkosti. Poruchy v centrálním sluchovém zpracování pak mohou mnohými způsoby přispívat k problémům se čtením a psaním. Jedním z nich může být například nevyvážené vnímání různých frekvencí zvuků (tónů), kdy podobné hlásky mohou znít stejně. Děti mnohdy slyší hluboké tóny citlivěji, což se ve školním prostředí může projevit citlivějším, a tedy i hlasitějším vnímáním okolních ruchů na úkor hlasu učitele. Porozumění mluvenému slovu správným způsobem se proto stává velmi náročným. Navíc jsou na děti kladené nároky vyžadující aktivní naslouchání, jež vede ke snížené schopnosti jejich soustředění.

Možnými příznaky problémů ve čtení a psaní, respektive dyslexie způsobené narušeným sluchovým zpracováním může být:

  • větší počet chyb v diktátě navzdory nácviku,
  • záměna podobně znějících hlásek,
  • pomalé, nesouvislé čtení,
  • těžkosti při učení se psaní,
  • problémy v porozumění řeči,
  • nejistota v syntaxi a gramatice,
  • těžkosti v rozdělování slov na slabiky,
  • nejistota v rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek,
  • problémy při porozumění významu čteného textu apod.

Koncentrace a pozornost

Nevyvážené sluchové zpracování může negativně ovlivnit také koncentraci a pozornost. Pokud vnímáme vysoké a nízké frekvence zvuků v nerovnováze, může se stát, že v určitém prostředí ruchy a šumy přehluší vysoké tóny. Děti ve škole s takovými problémy vnímají řeč méně než třeba ruchy způsobené pohybem ostatních dětí nebo jejich vyrušováním. Vyrovnání slyšení může eliminovat mnoho příčin jejich vyčerpanosti. Pro děti je potom jednodušší vnímat hlas učitele a potřebují méně energie na vnímání vyučovacích hodin.

V případě zájmu o BENAUDIRA sluchový trénink se obraťte na expertní tým, který vám poradí, jak nastavit individuální program právě pro vás.