Další z příčin neurovývojových poruch, neurofyziologická příčina, souvisí s nedostatečným okysličováním a výživou nervových buněk. Projevují se i odchylky v elektrické aktivitě mozku (viz. EEG). Na dostatečné výživě mozku i na optimální hladině neurotransmiterů, což jsou přenašeči informací mezi nervovými buňkami, by se měly rovným dílem podílet jednotlivé orgány. 

Tak to však nemusí být, pokud je narušena homeostáza našeho organismu oslabeným střevním mikrobiomem, který se částečně podílí na řízení chemie mozku (viz. neurotransmitery) či nerovnováhou v energetickém systému těla. Tak to vysvětluje již několik tisíciletí tradiční čínská medicína (dále TČM) v rámci logicky uspořádaného systému tzv. Pentagramu. Podobné poznání dokládají také naši předci v mnoha českých příslovích či rčeních. Pentagram z TČM přiřazuje pět základních emocí a smyslů vždy ke dvěma párovým orgánům: žal + čich k energetickému oslabení plic a tlustého střeva, strach + sluch k ledvinám a k močovému měchýři, řeč + radost k srdci a tenkému střevu, sympatii + chuť ke slezině, slinivce, a navíc k žaludku, vztek + zrak k játrům a žlučníku.


Jak tato psychosomatická souvislost funguje, si můžeme vysvětlit např. na emoci vztek. Dodnes používáme, když nás někdo rozčílí, české rčení Hýbl mi žlučí. To nám říká, že když se někdo často na něco nebo na někoho zlobí (nebo se rozčilovala jeho maminka, když ho čekala) mívá energeticky oslabená játra či žlučník. Tento energetický deficit může být i zděděný po našich předcích (např. v rodové linii se vyskytují cholerici či "žlučníkáři"), ale také získaný po prodělaném jaterním onemocnění a v dnešní době i dlouhodobým přetížením jater, která zbavují naše tělo toxinů anorganického (chemického) i organického původu (např. aflatoxiny vylučované plísněmi). Ty získáváme v současnosti ze životního prostředí či z toxicky zatížené stravy. Dnes je vědecky prokázán škodlivý vliv toxinů v těle budoucí matky na vývoj imunity a nervové tkáně plodu, což je považováno dokonce za jednu z příčin vzniku ADHD a PAS. Tyto neodstraněné problémy se pak mohou podílet na vzniku netrpělivosti, impulzivity i agresivity. Zároveň s oslabením jater může být narušeno zásobování mozku glukózou, která je v játrech uložena ve formě glykogenu.


Energetickou nerovnováhu našeho organismu lze vyměřit na přístrojích pracujících na bázi EAV (tj. elektroakupunktura dle německého lékaře Dr. Volla) a harmonizovat přírodními preparáty, které obsahují kromě bylinek i bioinformační složku a které dokážou zároveň tělo detoxikovat. Ponechme stranou dohady, zda může harmonizace energetického systému těla pomáhat a zda energetický systém organismu vůbec existuje. Zkušenosti z praxe ukazují, že ano... Jen připomínám, že např. výzkum na italské univerzitě v Padově, který vedla profesorka anatomie Carla Stecco, potvrdil, že tzv. fasciální systém, který zná dnešní fyzioterapie, kopíruje minimálně v 80 % energetický systém těla, se kterým pracuje systematicky akupunktura a akupresura.Autor:  Mgr. Stanislava Emmerlingová