V tomto článku Vám přinášíme informace o základních funkcionalitách vzdělávacího systému OKEDU. O tom, jak nastavit svůj účet, jaké formy získávání informací Vám budou nabídnuty a jakým způsobem obdržíte certifikát o absolvování kurzu.

Tento článek si můžete teké stáhnout ve formátu PDF. Popis LMS systému OKEDU.pdf


Uživatelský účet


Každý účastník má svůj uživatelský účet, v rámci nějž může editovat své osobní údaje, měnit přihlašovací údaje, prohlížet a stahovat vystavené certifikáty o absolvování kurzu. Zapnout nebo vypnout příjem mailových notifikací o reakcích na pokládané dotazy. Spravovat své předplatné a prohlížet historii objednávek. Ze svého uživatelského účtu je možné kontaktovat také uživatelskou podporu.

POZOR před dokončením studia si zkontrolujte, jestli máte ve svém profilu správně nastaveno jméno a datum narození. Tyto informace není možné po vygenerování certifikátu změnit!


Změna hesla


Dostupné certifikáty


Nastavení oznámení


Nastavení předplatného


Přehled objednávek hrazených kartou nebo přes PayPalStudijní nástěnka

Tato část systému poskytuje aktuální přehled kurzů, do kterých se respondent zapsal nebo  absolvoval. Tato stránka slouží jako rozcestník pro otevření příslušného studijního obsahu. Kurz se spustí po kliknutí na obrázek kurzu.Průběh studia


Systém umožňuje předávání informací několika různými metodami. Níže naleznete popis těch hlavních, které jsou v rámci kurzů používány:


Textová forma – k dispozici je text k samostudiu.

Komentovaná prezentace – jednotlivé stránky prezentace jsou doplněny nahrávkou komentáře lektora nebo nahrávkou komentáře připraveného lektorem/tutorem.


Pasivní komunikace s lektorem/tutorem – je umožněna pomocí integrovaného systému sběru dotazů a odpovědí. Lektor/tutor i studující jsou na dotazy a odpovědi upozorněni prostřednictvím notifikačních zpráv.


Video výklad – v rámci kurzu jsou umístěny videosekvence se záznamem výkladu nebo návodů s komentářem lektora/tutora.


Lekce mohou být doplněny studijními materiály nebo dokumenty ke stažení.


Kvízy, dotazníky – kurzy mohou být doplněny sekcí pro ověření znalostí účastníků po dokončení dílčí části kurzu. Tyto mohou být ihned vyhodnoceny a poskytnuta zpětná vazba.


Testy – slouží k finálnímu ověření znalostí, a jejich složením může být podmíněno získání osvědčení o absolvování kurzu.


Aktivní komunikace s lektorem je umožněna pomocí integrace on-line setkávání pomocí platformy ZOOM přímo do kurzu. Účastníci kurzu se setkávají v předem plánovaném čase s lektorem/tutorem. Ze setkání může být pořízen záznam, který je následně součástí kurzu. Více k prostředí ZOOM naleznete zde.


V každém okamžiku má účastník kurzu přehled o průběhu studia v levé části studijní obrazovky. Stav postupu studia je zobrazen v procentech a symbolem „fajfky“ u dokončené kapitoly.


Získání certifikátu

Po dokončení studia, zhlédnutí předepsaného obsahu a případném složení závěrečného testu Vám bude vystaven certifikát. Před dokončením studia si zkontrolujte, jestli máte ve svém profilu správně nastaveno jméno a datum narození. 

Tyto informace není možné po vygenerování certifikátu změnit!Po kliknutí na tlačítko „DOKONČIT A POKRAČOVAT“ u poslední lekce bude vygenerován certifikát o absolvování kurzu.V internetovém prohlížeči se zobrazí náhled certifikátu. Certifikát můžete stáhnout ve formátu PDF do svého počítače.


Pokud si certifikát nestáhnete bezprostředně po dokončení kurzu, naleznete ho ke stažení na těchto místech.Můj účet/Certifikáty - stažení certifikátu
PŘEJI VÁM PŘÍJEMNÉ STUDIUM!

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednícím DISKUSE v rámci kurzu nebo na e-mailu podpora@okedu.cz.

 

                                                     Ing. Libor Štěpán