Obsah kurzu

Tento kurz jsem sestavila na základě poznatků o efektivním učení a funkci lidského mozku. Je určen jak pro pedagogy, tak pro rodiče, kteří si nevědí rady při zvládání pravopisu jejich žáků nebo potomků.

Při zakoupení tohoto kurzu vám bude poskytnut videozáznam mého webináře a rozsáhlé množství podpůrných materiálů ve formátu PDF ke stažení.

Kurz je rozdělen na teoretickou část, kde vás seznámím s východisky pro část praktickou.

 

Teoretická část kurzu

 1. Osvojení pravopisných pravidel
 2. Co musí být v pořádku pro úspěšné učení pravopisu?
 3. Podmínky efektivního učení
 4. Projevy poruchy pravopisu – dysortografie
 • Nejčastější projevy dysortografie
 • Jak pomáhat dětem s poruchou pravopisu ve škole i doma?


Praktická část kurzu

 1. Hlásky a písmena
 2. Samohlásky
 3. Dlouhá a krátká slabika aneb proč jsou čárky ve slovech důležité…
 4. Souhlásky tvrdé
 5. Měkké souhlásky
 6. Rozlišení a psaní slabik di,ti,ni – dy,ty,ny   
 7. Rozlišení a psaní slabik dě, tě, ně – de, te, ne
 8. Psaní slabik bě, pě, vě, mě – bje, vje
 9. Psaní slabik bje, vje ve slovech s kořenem začínajícím na „j“
 10. Obojetné souhlásky
 11. Rozlišování párových souhlásek
 12. Druhy vět podle významu
 13. Psaní s–z na začátku slova (+ vz-)
 14. Osvojení abecedy
 15. Vyjmenovaná slova
 16. Slovní druhy a jejich význam při učení pravopisu
 17. Zapamatování pádových otázek podle pohádky
 18. Slovesné časy a prožitek

Odpovědi na dotazy


PDF materiály ke stažení

 • Praktické pracovní listy pro nácvik pravopisu
 • Tabulka pro žáky s poruchou pravopisu (dysortografií) i bez ní
 • Tabulka pro nácvik pravopisu - 2. – 3. ročník ZŠ
 • Písničky s vyjmenovanými slovy


Přeji příjemné studium 

Mgr. Stanislava Emmerlingová

Lektor

Mgr. Stanislava Emmerlingová

Paní Emmerlingová je uznávanou speciální pedagožkou, která již více než 25 let provozovala svou soukromou speciálně pedagogickou praxi. Autorka několika čítanek pro děti s SPU a úspěšné knihy Vidím to jinak. Více informací naleznete na www.emmerlingova.cz

Co je součástí kurzu?

 • Výkladová část a odpovědi na dotazy

  časová dotace 120 minut a více

 • Certifikát

  o absolvování webináře pro každého účastníka kurzu

 • Záznam webináře

  dostupný na 180 dnů

 • Materiály ke stažení

  součástí webináře jsou návody a cvičení, které si můžete stáhnout ve formátu PDF

 • Sleva

  na nákup pomůcek a publikací doporučovaných lektorem

Materiály ke stažení

Při zakoupení tohoto kurzu získáte následující materiály

 • Pracovní listy

  Praktické pracovní listy pro nácvik pravopisu

 • PDF ke stažení

  Tabulka pro žáky s poruchou pravopisu (dysortografií) i bez ní, Tabulka pro nácvik pravopisu - 2. – 3. ročník ZŠ

 • PDF ke stažení

  Didaktické písničky

Ukázka z kurzu


Objednání a úhrada kurzu

Platit můžete on-line metodami (platební kartou, PayPal) nebo převodním příkazem na základě vystavené faktury.

Pro úhradu fakturou přejděte níže.

Objednání a úhrada bankovním převodem

V tomto případě vyplňte formulář po kliknutí na tlačítko níže. Po odeslání objednávky budete vyzvání k úhradě. Po připsaní úhrady na náš účet budou odeslány přístupové údaje a faktura na zadaný e-mail.