Obsah školení

Úvod do problematiky vizuálního stresu

 • historie výzkumu od objevení a popsání vizuálního stresu;
 • hlavní postavy na poli výzkumné práce a zakladatelé testovacích a terapeutických systémů;
 • příčiny vzniku vizuálního stresu;
 • terapeutické metody;
 • souvislost vizuálního stresu a optických klamů;
 • vliv vizuálního stresu na lidské tělo.


Symptomy vizuálního stresu a jejich vztah ke specifickým poruchám učení

 • detailní seznámení s jednotlivými symptomy vizuálního stresu;
 • jejich rozpoznávání u jednotlivců a ve třídním kolektivu;
 • vazba mezi vizuálním stresem a dyslexií, ADD, ADHD;
 • příklady vidění jedinců trpících vizuálním stresem;
 • metodika pokládání zjišťovacích otázek testovaným jedincům na vizuální stres.

Testování vhodné barvy pro čtení u jedinců s vizuálním stresem a orientační test rychlosti čtení

 • příprava na testování;
 • detailní metodika testování vhodné barvy pro čtení s barevnou folií;
 • použití intuitivní testovací sady, která je součástí školících materiálů;
 • praktické vyzkoušení testování mezi účastníky.
 • Praktické rady a doplňující informace pro účastníky kurzu
 • další možnosti terapie vizuálního stresu;
 • komunikace zjištěných informací na zákonné zástupce testovaných osob;
 • doporučení pro periodicitu testování;
 • začleněním jedinců s vizuálním stresem do třídního kolektivu;
 • vhodné prostředí;
 • příprava materiálů pro žáky s SPU;
 • často kladené otázky a diskuze.


V závěru bude každému testovanému předán dotazník zpětné vazby pro lektory.

Cena školení 5 900 Kč za osobu 

V ceně školení jsou zahrnuty následující materiály:

 • 1 ks Vizuální stres - testovací sada,
 • přístup k on-line výkladu celého kurzu (10 hodin výkladu + materiály ke stažení) po dobu 6 měsíců od absolvování kurzu,
 • sleva na nákup pomůcek pro zvládání vizuálního stresu,
 • osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.
Video

Lektoři

Ing. Libor Štěpán

Od roku 2017 se věnuje problematice vizuálního stresu a Irlen syndromu. Společně s manželkou Janou přeložili diagnostický manuál vizuálního stresu britské společnosti Crossbow Education. V roce 2019 absolvoval tréning Irlen Screener u Irlen Institutu ve Velké Británii. Pravidelně se účastní konferencí a vzdělávacích akcí Dny dyslexie, Dyskorunka a dalších.

Mgr. Jana Štěpánová

Vystudovala speciální pedagogiku a od roku 2016 provozuje svou soukromou speciálně pedagogickou praxi. Pravidelně se účastní osvětových akcí a spolupracuje se školskými zařízeními jako externí poradce. Zabývá se především prací s dětmi, speciálně pedagogickou diagnostikou a nastavením vhodných podpůrných opatření. Je lektorkou a v rámci své praxe pracuje jako terapeutka EFT a IRLEN® syndromu.

Cílová skupin

 • pedagogové v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a PPP
 • speciální pedagogové
 • psychologové

Materiály

Každý účastník kurzu obdrží materiály s obsahem vykládané látky, certifikát o absolvování. Další materiály dle zvolené varianty kurzu. 

Vzdělávací cíl

Seznámení pedagogických pracovníků s aplikací barevných folií, jako podpůrného opatření při nápravách čtení.

Akreditace č.j.: MŠMT- 581/2020-4-60

Rozsah semináře

Celodenní kurz od 9:00 do 16:30.

Místo a termín konání

18. května 2023 - Praha - Klimentská 1443/50, Klimentská 1443, 110 00 Praha 1

Máte zájem o školení u vás ve Škole? Napište nám nebo zavolejte, rádi za vámi přijedeme. Kontakt info@vizualnistres.cz, tel.: 608 943 719. 

Objednání a úhrada na fakturu

Pro objednání a vyplnění fakturačních údajů klikněte na tlačítko níže. Fakturu vám vystavíme do 48 hodin a zašleme na e-mail. V případě specifických požadavků nám napište na libor.stepan@vizualnistres.cz.

Obchodní podmínky

pořadatele platné pro tento prezenční kurz

Poskytovatel služeb Ing. Libor Štěpán se sídlem Záhumní 647, Dolní Bousov identifikační číslo: 61103659, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném úřadem příslušným podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Mladá Boleslav.

Všeobecné obchodní podmínky pro vzdělávací akce:

Účastnický poplatek zahrnuje:

 • Vstup na akci pro jednu osobu

 • Občerstvení během celého dne akce dle programu (neplatí pro on-line vzdělávací akce)

 • Školící materiály dle popisu akce

Provedená registrace je závazná. Zrušení registrace musí být provedeno písemnou formou na email info@vizualnistres.cz a podléhá storno podmínkám uvedeným níže.

Všeobecné storno podmínky: Zastoupení účastníka jinou osobou je možné bez dalšího poplatku.

 • Zrušení účasti na akci ve lhůtě do 30 dnů před akcí - bez poplatku

 • Zrušení účasti na akci ve lhůtě do 20 dnů před akcí - storno poplatek /manipulační poplatek ve výši 500 Kč

 • Zrušení účasti mezi 15. a 6. dnem před akcí - storno poplatek ve výši 50% účastnického poplatku

 • Zrušení účasti 5 a méně dnů před akcí - 100% účastnického poplatku

 • V případě nenaplnění kurzu si organizátor vyhrazuje právo tento nejpozději 3 dny před jeho konáním zrušit. V případě zrušení kurzu, je jeho účastníkům nabídnuta účast na stejném kurzu v jiném termínu nebo vráceno kurzovné v plné výši.

Platba účastnického poplatku: Po provedené registraci Vám bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou na 100% registračního poplatku. Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši nejpozději 10 dnů před termínem konání akce bezhotovostně na účet organizátora uvedený v zálohové faktuře. V případě, že účastník bude platbu provádět až přímo na akci v hotovosti, bude mu účtována přirážka ve výši 500 Kč. V případě, že registrační poplatek nebude uhrazen 5 dnů před konáním akce, účastník bude při registraci vyzván, aby předložil doklad o zaplacení nebo poplatek uhradil přímo na místě v hotovosti, včetně příplatku za hotovostní platbu na místě.

Platba kartou na místě není možná. Doklad o úhradě bude účastníkovi automaticky odeslán spolu s potvrzením o přijaté platbě na email, který je uveden v registraci - jako účet kontaktní osoby. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 608 943 719. Finální faktura Vám bude zaslána po ukončení akce na email kontaktní osoby.