Obsah školení

  • Podstata energetické psychologie, její souvislost s funkcí energetického systému organismu (akupunktura, akupresura).
  • Energetická psychologie a její využití v poradenské praxi, v běžném životě (i pro sebe).
  • Základní seznámení s EFT.
  • Význam uspokojení základních emocionálních potřeb. 
  • Rané příčiny emocionálního oslabení (období před početím, těhotenství, průběh porodu, poporodní vlivy) a jejich následky.


Kdy: kurz je přístupný okamžitě po úhradě kurzovného pro on-line studium.

Kde: on-line na portále www.okedu.cz, po úhradě kurzovného vám budou zaslány přístupové údaje pro studium.


Tento kurz je rovněž součástí kurzu Emocionální inteligence - jeden ze základů úspěšnosti ve školním, pracovním i osobním životě, který obsahuje následující části, které na sebe volně navazují. Můžete využít zvýhodněné ceny a objednat oba kurzy společně. 

  1. Část - Podstata energetické psychologie a emocionální paměti. Základní seznámení s metodou EFT. 
  2. Část - Seznámení s metodou Práce s ranými traumaty ve speciálně pedagogické praxi dle Mgr. Emmerlingové®. Tato část kurzu se věnuje praktickému nácviku a je možné ji absolvovat po úspěšném zvládnutí první části kurzu.


Lektoři

Při prezenční části asistují další vyškolení terapeuti EFT.

Mgr. Stanislava Emmerlingová

Paní Emmerlingová je uznávanou speciální pedagožkou, která již více než 25 let provozovala svou soukromou speciálně pedagogickou praxi. Autorka několika čítanek pro děti s SPU a úspěšné knihy Vidím to jinak. Více informací naleznete na www.emmerlingova.cz

Objednání a úhrada fakturou

Na základě níže vyplněného formuláře Vám zašleme potvrzení a fakturu pro úhradu kurzovného. V případě specifických požadavků nám napište na [email protected].