Obsah školení

Tento kurz je rozdělen do dvou samostatných částí

I. Podstata energetické psychologie a emocionální paměti. Základní seznámení s metodou EFT.

Obsah

 • Podstata energetické psychologie, její souvislost s funkcí energetického systému organismu (akupunktura, akupresura).
 • Energetická psychologie a její využití v poradenské praxi, v běžném životě (i pro sebe).
 • Základní seznámení s EFT.
 • Význam uspokojení základních emocionálních potřeb. 
 • Rané příčiny emocionálního oslabení (období před početím, těhotenství, průběh porodu, poporodní vlivy) a jejich následky.


Kurzovné: 2 600 Kč za osobu

Kdy: kurz je přístupný okamžitě po úhradě kurzovného pro on-line studium. 

Kde: On-line na portále www.okedu.cz, po úhradě kurzovného vám budou zaslány přístupové údaje pro studium.


II. Seznámení s metodou Práce s ranými traumaty ve speciálně pedagogické praxi dle 

Mgr. Emmerlingové®. 


(podmínkou účasti je absolvování části I. vzdělávací akce a úspěšné složení závěrečného testu)


Obsah

 • Nácvik práce metodou EFT.
 • Nácvik cíleného odstranění raných traumat.


Poznámka: Metoda je vhodnou nadstavbou klasické terapie EFT, vznikla kombinací dalších metod emocionálního uvolnění. Výrazně zjednodušuje uvolnění podvědomých emocionálních zátěží a tím i odstranění některých příčin různých neurovývojových poruch (viz. poruchy učení, ADHD, poruchy autistického spektra, adaptační obtíže jako jsou úzkosti, bojácnosti, agresivita, impulzivita, některé poruchy spaní a pod.) a dalších emocionálních obtíží u dětí i dospělých.

Kurzovné: 2 900 Kč za osobu

Kdy a kde: 

 • 29.04.2023 Praha, od 9:30 do 16:30

další termíny budou vypsány dle zájmu absolventů první části kurzu.
Při objednání obou částí kurzu Emocionální inteligence - jeden ze základů úspěšnosti ve školním, pracovním i osobním životě - cena 5 000 Kč.

Vzdělávací akci pořádá a vede Mgr. Stanislava Emmerlingová
Lektoři

Při prezenční části asistují další vyškolení terapeuti EFT.

Mgr. Stanislava Emmerlingová

Paní Emmerlingová je uznávanou speciální pedagožkou, která již více než 25 let provozovala svou soukromou speciálně pedagogickou praxi. Autorka několika čítanek pro děti s SPU a úspěšné knihy Vidím to jinak. Více informací naleznete na www.emmerlingova.cz

Objednání a úhrada

Na základě níže vyplněného formuláře Vám zašleme potvrzení a fakturu pro úhradu kurzovného. V případě specifických požadavků nám napište na info@emmerlingova.cz.

Obchodní podmínky

pořadatele platné pro prezenční kurz

Poskytovatel služeb Mgr. Stanislava Emmerlingová  se sídlem Smrčí 50, 511 01,  Mírová pod Kozákovem identifikační číslo: 65193415, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném úřadem příslušným podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městským úřadem Turnov.

Všeobecné obchodní podmínky pro vzdělávací akce:

Účastnický poplatek zahrnuje:

 • Vstup na akci pro jednu osobu

 • Občerstvení během celého dne akce dle programu (neplatí pro on-line vzdělávací akce)

 • Školící materiály dle charekteru akce

Provedená registrace je závazná. Zrušení registrace musí být provedeno písemnou formou na email info@branakekniham.cz a podléhá storno podmínkám uvedeným níže. 

Všeobecné storno podmínky: Zastoupení účastníka jinou osobou je možné bez dalšího poplatku.

 • Zrušení účasti na akci ve lhůtě do 30 dnů před akcí - bez poplatku

 • Zrušení účasti na akci ve lhůtě do 20 dnů před akcí - storno poplatek /manipulační poplatek ve výši 500 Kč

 • Zrušení účasti mezi 15. a 6. dnem před akcí  - storno poplatek ve výši 50% účastnického poplatku

 • Zrušení účasti 5 a méně dnů před akcí -  100% účastnického poplatku

 • V případě nenaplnění kurzu si organizátor vyhrazuje právo tento nejpozději 3 dny před jeho konáním zrušit. V případě zrušení kurzu, je jeho účastníkům nabídnuta účast na stejném kurzu v jiném termínu nebo vráceno kurzovné v plné výši.

Platba účastnického poplatku: Po provedené registraci Vám bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu s fakturou na 100% registračního poplatku. Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši nejpozději 10 dnů před termínem konání akce bezhotovostně na účet organizátora uvedený na faktuře. V případě, že účastník bude platbu provádět až přímo na akci v hotovosti, bude mu účtována přirážka ve výši 500 Kč. V případě, že registrační poplatek nebude uhrazen 5 dnů před konáním akce, účastník bude při registraci vyzván, aby předložil doklad o zaplacení nebo poplatek uhradil přímo na místě v hotovosti, včetně příplatku za hotovostní platbu na místě.

Platba kartou na místě není možná. Doklad o úhradě bude účastníkovi automaticky odeslán spolu s potvrzením o přijaté platbě na email, který je uveden v registraci. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 608 943 719