Obsah semináře

 • historie výzkumu od objevení a popsání vizuálního stresu (Meares-Irlen syndromu) v roce 1980 až po současnost;

 • možné příčiny vzniku;

 • působení optických klamů na zrakovou percepci a jeho souvislost se čtením;

 • symptomy a jejich popis;

 • barevné spektrum a odvození vhodných barev pro podporu čtení;

 • vliv vizuálního stresu na lidské tělo;

 • vysvětlení vazeb mezi vizuálním stresem a dyslexií, ADD, ADHD;

 • příklady obtíží při čtení, které je možné pomocí barevných folií zmírnit nebo odstranit;

 • možná podpůrná opatření a jejich aplikace, je upozorněním na to, že kromě barevných folií, lze použít i jiné doplňující způsoby podpory rozvoje čtení - úprava čteného textu (font, řádkování, zarovnání, barevný podklad, folie na monitor), rozvoj oslabených percepčních funkcí pomocí speciálních programů (Dílčí oslabení výkonu - Scharingerová, KUPOZ ...), neuromotorická terapie S.G. Blythe, atd.

Video

Lektoři

Ing. Libor Štěpán

Od roku 2017 se věnuje problematice vizuálního stresu a Irlen syndromu. Společně s manželkou Janou přeložili diagnostický manuál vizuálního stresu britské společnosti Crossbow Education. V roce 2019 absolvoval tréning Irlen Screener u Irlen Institutu ve Velké Británii. Pravidelně se účastní konferencí a vzdělávacích akcí Dny dyslexie, Dyskorunka a dalších.

Mgr. Jana Štěpánová

Vystudovala speciální pedagogiku a od roku 2016 provozuje svou soukromou speciálně pedagogickou praxi. Pravidelně se účastní osvětových akcí a spolupracuje se školskými zařízeními jako externí poradce. Zabývá se především prací s dětmi, speciálně pedagogickou diagnostikou a nastavením vhodných podpůrných opatření. Je lektorkou a v rámci své praxe pracuje jako terapeutka EFT a IRLEN® syndromu.

Cílová skupin

 • učitelé ZŠ, SŠ, VOŠ, SOU, SPC, ZUŠ, SUŠ, SOŠ
 • pedagogové v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a PPP
 • speciální pedagogové
 • psychologové
 • asistenti pedagoga
 • výchovní poradci
 • učitelé praktického vyučování

Materiály

Každý účastník kurzu obdrží materiály s obsahem vykládané látky, certifikát o absolvování.

Vzdělávací cíl

Seznámení pedagogických pracovníků s aplikací barevných folií, jako podpůrného opatření při nápravách čtení.

Akreditace č.j.: MŠMT- 581/2020-4-60

Rozsah semináře

Půldenní seminář od 9:00 do 12:30.

Místo a termín konání

9. března 2023 - Praha - Klimentská 1443/50, Klimentská 1443, 110 00 Praha 1 

18. května 2023 - Praha - Klimentská 1443/50, Klimentská 1443, 110 00 Praha 1

Máte zájem o školení u vás ve Škole? Napište nám nebo zavolejte, rádi za vámi přijedeme. Kontakt info@vizualnistres.cz, tel.: 608 943 719.

Objednání

Pro objednání a vyplnění fakturačních údajů klikněte na tlačítko níže. Fakturu vám vystavíme do 48 hodin a zašleme na e-mail.

Obchodní podmínky

pořadatele platné pro tento prezenční kurz


Poskytovatel služeb Ing. Libor Štěpán se sídlem Záhumní 647, Dolní Bousov identifikační číslo: 61103659, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném úřadem příslušným podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Mladá Boleslav.

 Účastnický poplatek zahrnuje:

 •  Vstup na akci pro jednu osobu
 •  Občerstvení během celého dne akce dle programu (neplatí pro on-line vzdělávací akce)
 •  Školící materiály dle popisu akce


Provedená registrace je závazná. Zrušení registrace musí být provedeno písemnou formou na email info@vizualnistres.cz a podléhá storno podmínkám uvedeným níže.

Všeobecné storno podmínky: Zastoupení účastníka jinou osobou je možné bez dalšího poplatku.

Zrušení účasti na akci ve lhůtě do 30 dnů před akcí - bez poplatku

Zrušení účasti na akci ve lhůtě do 20 dnů před akcí - storno poplatek /manipulační poplatek ve výši 500 Kč

Zrušení účasti mezi 15. a 6. dnem před akcí - storno poplatek ve výši 50% účastnického poplatku

Zrušení účasti 5 a méně dnů před akcí - 100% účastnického poplatku

V případě nenaplnění kurzu si organizátor vyhrazuje právo tento nejpozději 3 dny před jeho konáním zrušit. V případě zrušení kurzu, je jeho účastníkům nabídnuta účast na stejném kurzu v jiném termínu nebo vráceno kurzovné v plné výši.

Platba účastnického poplatku: Po provedené registraci Vám bude emailem zasláno potvrzení o registraci spolu se zálohovou fakturou na 100% registračního poplatku. Registrační poplatek musí být uhrazen v plné výši nejpozději 10 dnů před termínem konání akce bezhotovostně na účet organizátora uvedený v zálohové faktuře. V případě, že účastník bude platbu provádět až přímo na akci v hotovosti, bude mu účtována přirážka ve výši 500 Kč. V případě, že registrační poplatek nebude uhrazen 5 dnů před konáním akce, účastník bude při registraci vyzván, aby předložil doklad o zaplacení nebo poplatek uhradil přímo na místě v hotovosti, včetně příplatku za hotovostní platbu na místě.

Platba kartou na místě není možná. Doklad o úhradě bude účastníkovi automaticky odeslán spolu s potvrzením o přijaté platbě na email, který je uveden v registraci - jako účet kontaktní osoby. V případě jakéhokoliv problému s registrací či zálohovou fakturou nás neprodleně kontaktujte na telefonním čísle 608 943 719. Finální faktura Vám bude zaslána po ukončení akce na email kontaktní osoby.