Obsah semináře

 • historie výzkumu od objevení a popsání vizuálního stresu (Meares-Irlen syndromu) v roce 1980 až po současnost;

 • možné příčiny vzniku;

 • působení optických klamů na zrakovou percepci a jeho souvislost se čtením;

 • symptomy a jejich popis;

 • barevné spektrum a odvození vhodných barev pro podporu čtení;

 • vliv vizuálního stresu na lidské tělo;

 • vysvětlení vazeb mezi vizuálním stresem a dyslexií, ADD, ADHD;

 • příklady obtíží při čtení, které je možné pomocí barevných folií zmírnit nebo odstranit;

 • možná podpůrná opatření a jejich aplikace, je upozorněním na to, že kromě barevných folií, lze použít i jiné doplňující způsoby podpory rozvoje čtení - úprava čteného textu (font, řádkování, zarovnání, barevný podklad, folie na monitor), rozvoj oslabených percepčních funkcí pomocí speciálních programů (Dílčí oslabení výkonu - Scharingerová, KUPOZ ...), neuromotorická terapie S.G. Blythe, atd.

Video

Lektoři

Ing. Libor Štěpán

Od roku 2017 se věnuje problematice vizuálního stresu a Irlen syndromu. Společně s manželkou Janou přeložili diagnostický manuál vizuálního stresu britské společnosti Crossbow Education. V roce 2019 absolvoval tréning Irlen Screener u Irlen Institutu ve Velké Británii. Pravidelně se účastní konferencí a vzdělávacích akcí Dny dyslexie, Dyskorunka a dalších.

Mgr. Jana Štěpánová

Vystudovala speciální pedagogiku a od roku 2016 provozuje svou soukromou speciálně pedagogickou praxi. Pravidelně se účastní osvětových akcí a spolupracuje se školskými zařízeními jako externí poradce. Zabývá se především prací s dětmi, speciálně pedagogickou diagnostikou a nastavením vhodných podpůrných opatření. Je lektorkou a v rámci své praxe pracuje jako terapeutka EFT a IRLEN® syndromu.

Cílová skupin

 • učitelé ZŠ, SŠ, VOŠ, SOU, SPC, ZUŠ, SUŠ, SOŠ
 • pedagogové v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a PPP
 • speciální pedagogové
 • psychologové
 • asistenti pedagoga
 • výchovní poradci
 • učitelé praktického vyučování

Materiály

Každý účastník kurzu obdrží materiály s obsahem vykládané látky, certifikát o absolvování.

Vzdělávací cíl

Seznámení pedagogických pracovníků s aplikací barevných folií, jako podpůrného opatření při nápravách čtení.

Akreditace č.j.: MŠMT- 581/2020-4-60

Rozsah semináře

Půldenní seminář od 9:00 do 12:30.

Místo a termín konání

11. října 2022 - Praha - Klimentská 1443/50, Klimentská 1443, 110 00 Praha 1