Lektor

Mgr. Stanislava Emmerlingová

Paní Emmerlingová je uznávanou speciální pedagožkou, která již více než 25 let provozovala svou soukromou speciálně pedagogickou praxi. Autorka několika čítanek pro děti s SPU a úspěšné knihy Vidím to jinak. Více informací naleznete na www.emmerlingova.cz

Co je součástí webináře?

 • Výkladová část a odpovědi na dotazy

  časová dotace 120 minut a více

 • Certifikát

  o absolvování webináře pro každého účastníka kurzu

 • Záznam webináře

  na 180 dnů od zakoupení

 • Materiály ke stažení

  součástí webináře jsou návody a cvičení, které si můžete stáhnout ve formátu PDF

 • Sleva

  na nákup pomůcek a publikací doporučovaných lektorem

Anotace

Co se dozvíte?

Dětí s touto diagnózou přibývá – proč? V připravovaném kurzu se věnujeme všem příčinami této poruchy i tím, jak se podílí na jejím vzniku dědičnost a jakou roli hrají rodiče při vzniku ADHD během vývoje dítěte. Velmi často je totiž tato porucha pouze vrozená záležitost.

ADHD je neurovývojová porucha, kterou jsme u nás dříve znali pod názvem Lehké mozkové dysfunkce. „Léčbu“ ADHD v nedávné době převzala psychiatrie. Ta řeší pouze jednu z příčin ADHD hlavně pomocí psychofarmak, bohužel se však nezabývá příčinami, které může odstranit cílená psychologická a speciálně pedagogická péče. Ta by však měla vycházet z nových vědeckých poznatků z neuropsychologie, z epigenetiky a ideálně i z poznatků komplexní alias celostní medicíny.

Objednání a úhrada kurzu

Platit můžete on-line metodami (platební kartou, PayPal) nebo převodním příkazem na základě vystavené faktury.

Pro úhradu fakturou přejděte níže.

Fakturace

V tomto případě vyplňte formulář po kliknutí na tlačítko níže. Po odeslání objednávky budete vyzvání k úhradě. Po připsaní úhrady na náš účet budou odeslány přístupové údaje a faktura na zadaný e-mail.

Ukázka

Podívejte se, jak vypadají on-line lekce Mgr. Emmerlingové


Doporučujeme tyto kurzy a články