Co se dozvíte?

 • Vymezení pojmu intermodalita, souvislost s výsledkem části IQ testu (pojmové myšlení).

 • Projevy deficitu v intermodální oblasti v předškolním a školním období.

 • Nejčastější příčiny intermodálního deficitu z pohledu neurovývojového, psychosomatického a neurofyziologického.

 • Rozvíjení intermodality v předškolním věku a v době školní docházky.

 • Známé rizikové faktory vzniku poruch sluchového vnímání z pohledu neurovývojového, psychosomatického a neurofyziologického.

 • Tři oblasti oslabení sluchového vnímání z pohledu deficitů v dílčích funkcích, jejich projevy u předškoláka a ve školní praxi. 1. odlišení sluchové figury od pozadí, 2. sluchová diferenciace, 3. krátkodobá sluchová paměť.

 • Podpora rozvoje sluchového vnímání v předškolním věku a v době školní docházky.

Co je součástí webináře?

 • Výkladová část a odpovědi na dotazy

  časová dotace 120 minut a více

 • Certifikát

  o absolvování webináře pro každého účastníka kurzu

 • Záznam webináře

  dostupný na 180 dnů

 • Materiály ke stažení

  součástí webináře jsou návody a cvičení, které si můžete stáhnout ve formátu PDF

 • Sleva

  na nákup pomůcek a publikací doporučovaných lektorem

Lektor

Mgr. Stanislava Emmerlingová

Paní Emmerlingová je uznávanou speciální pedagožkou, která již více než 25 let provozovala svou soukromou speciálně pedagogickou praxi. Autorka několika čítanek pro děti s SPU a úspěšné knihy Vidím to jinak. Více informací naleznete na www.emmerlingova.cz

Bonusové materiály

Při zakoupení tohoto kurzu získáte následující materiály a zvýhodnění

 • Návody jak provádět cvik

  Slon

 • Návod na stimulaci sluchu

  Myslící čepice a masáž krčních svalů

 • Slevu

  na nákup pomůcek a publikací doporučovaných lektorem

Objednání a úhrada kurzu

Platit můžete on-line platební kartou nebo převodním příkazem.

Pro úhradu fakturou přejděte níže.

Objednání a úhrada bankovním převodem

V tomto případě vyplňte formulář níže a potvrďte nákup. Po odeslání objednávky budete vyzvání k úhradě. Po připsaní úhrady na náš účet budou odeslány přístupové údaje a faktura na zadaný e-mail.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.